Roja Sor a Kurdistanê e.V. Österreich:

Korona virüsünün (COVID-19) tüm dünyaya hızla yayılması ve Suriye’ye komşu ülkelerde, yani Lübnan, Ürdün, Irak, Türkiye ve İran’da teyit edilmiş vakaların artarak devam etmesi karşısında  bu virüsün Suriye’ye de bulaşma riski artmıştır.  Rojava / Kuzey ve Doğu Suriye‘de özellikle yerinden edilmiş yüzbinlerce insan ve mülteci kampları bu hastalığa karşı savunmasızdır. Türk devletinin istilasından ve saldırılarından kaynaklanan istikrarsızlık da insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Rojava’da da bu virüse karşı sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, tesislerde çalışmanın bırakılması, toplantıların yasaklanması, okulların ve üniversitelerin kapatılması gibi önlemler alınmıştır. Tüm bu önlemlere rağmen, Rojava / Kuzey ve Doğu Suriye bölgesi  hala ciddi bir tehdit altındadır.  9 yıldır devam eden saldırılar ve savaştan kaynaklı bölgedeki yaşam koşullarının ağırlığının yanında,  solunum cihazları başta olmak üzere hastalığı tespit cihazları ve enfekte olanları tedavi etmek için temel ekipman ve ilaçlar yetersizdir.  Ayrıca, gerekli laboratuvarların yanı sıra acil olarak steril materyallere ve koruyucu araçlara ihtiyaç vardır.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk İdaresi Sağlık Komisyonu, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve NES Özerk İdaresinin tıbbi bakımı sağlama bölgelerini desteklemek için sağlık sorunları ile ilgilenen tüm uluslararası organ ve kuruluşlara destek talebini iletmiştir.

Bu küresel salgının sınırlandırılmasına ve kontrol edilmesine yardımcı olan ve mümkün olan en düşük insan kaybını sağlayan cihazlar, ekipman ve ilaçlar, temizlik malzemeleri ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi yüzbinlerce mağdur insanın yiyecek ihtiyacını karşılamak için tüm duyarlı insanları Rojava’yı sahiplenmeye ve bağış yapmaya çağırıyoruz.

Heyva Sor a Kurdistanê

Coronavirus (COVID-19) hat sich im Nahen Osten und in der Welt schnell verbreitet. Mit Fällen im Irak, im Libanon, in Jordanien und in der Türkei sowie einem der weltweit größten Ausbrüche im Iran besteht für Syrien ein hohes Risiko für einen Ausbruch.

Nord- und Ostsyrien / Rojava sind einzigartigen Gefahren ausgesetzt. Die jüngsten türkischen Angriffe haben zu zusätzlicher Instabilität und anderen Risikofaktoren geführt. Hunderttausende von Vertriebenen, die in Lagern in den Regionen leben, sind in einzigartiger Weise anfällig für diese Krankheit.

Wie in anderen Ländern haben die Behörden in Rojava Schritte unternommen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen: Ausgangssperren, Verbote öffentlicher Versammlungen, Schließung nicht wesentlicher Unternehmen und Schließung von Schulen und Universitäten.

Trotz dieser Maßnahmen ist Rojava / Nord- und Ostsyrien immer noch ernsthaft bedroht. Zusätzlich zu den humanitären Herausforderungen, die durch den neunjährigen Krieg verursacht wurden, fehlen ihnen die Grundausstattung und die Medikamente, die zum Testen und Behandeln von Krankheiten erforderlich sind. Ein Mangel an Beatmungsgeräten, Masken, geeigneten Reinigungsmitteln und Prüfgeräten ist in dieser kritischen Zeit besonders gefährlich.

Die Gesundheitskommission der Autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyriens hat alle internationalen Gremien und Organisationen, die sich mit Gesundheitsfragen befassen, einschließlich der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Union, um Unterstützung gebeten. Wir bekräftigen die Notwendigkeit internationaler Unterstützung für die Autonome Verwaltung bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung dieser Pandemie.

Darüber hinaus fordern wir alle Menschen auf, Rojava dabei zu helfen, die Bedürfnisse von Hunderttausenden gefährdeten Menschen zu erfüllen: Lebensmittel, medizinische Geräte, Medikamente und Reinigungsmittel. Ihre Unterstützung wird dazu beitragen, diese globale Epidemie zu begrenzen und zu kontrollieren und den Verlust von Menschenleben zu verhindern.

Heyva Sor a Kurdistanê

In the Name of all our Heyva Sor/Roja Sor a Kurdistane aid organizations: Coronavirus (COVID-19) has spread rapidly in the Middle East and the world. North and East Syria/Rojava faces unique dangers.

The recent Turkish attacks have led to additional instability and other risk factors. Hundreds of thousands of displaced people living in camps across the regions are uniquely vulnerable to this disease.

In addition, we call on all people to help Rojava to meet the needs of the hundreds of thousands of people at risk: food, medical devices, medicines, and cleaning supplies. Your support will help limit and control this global epidemic, and prevent loss of life.

Roja Sor a/Heyva Sor a Kurdistanê